Võru linna viimase saja aasta arenguloost tehakse dokfilmi „Kõik sündü Võrol”

Kui  Riias resideeruv Eesti- ja Liivimaa kindralkuberner George Browne 27. juunil 1784 oli külastanud  Werro mõisa maid, siis tutvustas ta  kirjas Venemaa keisrinnale uue kreisilinna asukohta perspektiivika tõmbekeskusena:
„Ma pean Teie kõrgeausus keiserlikule majesteedile alandlikult kinnitama, et ma usun, tervel Liivimaal nõnda sündsat paika vastse linna rajamiseks leida ei ole, kui see siin. Suur maantee Tartust Pihkvasse läheb siit keskelt läbi, samuti jääb Valgast Pihkvasse kulgev maantee kõigest 8 versta kaugusele ja need saavad kõigele lisaks linnale häid tulevikuväljavaateid  andma, niisamuti  viljakandvaim pinnas, mida ma Liivimaal näinud olen, aga samuti rohurikkad heina- ja karjamaad, kõrvuti ülikülluses küttepuid ning kalarikkaid järvi ja väikeseid jõgesid, samuti vesiveski, kõrtsikoht, suure võimsusega telliselööv – lühidalt kõik, mis linnaelanike hüveolu kuidagi soodustab, on kohapeal olemas – saab see teadagi väga palju inimesi ligi tõmbama.“
(George Browne kiri Katariina II le 1784. aastal). ...(loe edasi...)

filmimise pildid