Võru linn on asutatud 21. augustil 1784. aastal Venemaa keisrinna Katariina II välja- antud patendi alusel.
Kaasajal rõhutatakse, et Võru linn on  ehitatud tühjale kohale Katariina  II käsul  ja üsna kehvadele Võrumõisa põllumaadele. Filmi „Kõik sündü Võrol” tegijad on süvenenud põhjalikumalt „selle tühja koha” täitumisse inimeste, taristu, haridusasutuste, tööstuse ja kultuuriga viimase saja aasta jooksul.
Nii dokumentidesse, mälestustesse kui meedia kajastustesse  süvenedes, kõike omavahel võrreldes ja vaagides  võib tõdeda, et „ka väikses Võrus” on võimalik  uhkustundega ümbritsevat väärtustada, mõttekaaslastega tahtekindlalt tegutseda,  võimusauagi käest kätte andes järjepidevat arengut hoida ja muutunud tingimustes elukeskkonda säilitada. 
Üldkokkuvõttes jätavad oma elukohta väärtustavad hinnangud   Võru  mõnedes inimestes  kõlapinda leidnud  linna väiksuse hala kõrvale.   Võru linna ummamuudu olekut ja arengut tõestavad virinale hoopis vastupidiste arvamuste ja tahteavalduste kandjad, kelle töö najal elujärge siin linnas on suudetud hoida. Sadadest inimestest, kümnetest ettevõtetest, linnapildi muutustest ning võitlusest parema elukeskkonna eest võiks mitu filmi, palju artikleid ja vähemalt ühe mahuka koguteose ilmutada.
Võru juurtega rezissöör Ruti Murusalu otsib aina uusi lähenemisnurki majanduse, kultuuri ja hariduselu arenguteemadele, et  erinevate inimeste arvamuslood  siduda ajalooliste dokumentide, piltide ja  pärimuste põhjal üheks tervikuks -filmiks, mis Eesti riigi sünnipäeval innustaks Võrus edasi elama ja toimetama.
Operaatorid Kristjan Juusu, Kris Kelp, droonivõtete tegija Andrus Kumel, ajaloo konsultant Arthur Ruusmaa, filmi kirjandusliku stsenaariumi autor Siiri Toomik , produtsent Silvi Jansons liiguvad  koos režissööriga põneval avastusretkel. Pilootprojektina on valmis saanud filmi proloog, mille lõpust  lugu  „ Kõik sündü Võrol” alles algab. Stsenaariumist sünnib režii, sellest põnev montaaž, mille kulgu kommenteerivad diktoriteksti  esitaja ja linnalooga seostuva  üksiku naise elusaatusest jutustaja  hääled. Filmi sõnalise osa kavatseme tõlkida ka inglise keelde, et tiitrite abil filmi sisu Võru sõpradele ja külalistele arusaadavaks teha. Seega liitub filmigrupiga tulevikus uusi tegijaid.
Tänaseks juba kogutud ja ka salvestatud rikkaliku materjali kõrvale otsime muuseumi varakambrist leitule  juurde erakogude vanu  ajaloolisi pilte, amatöörfilme, videosalvestusi, avastame inimesi ja nende lugusid.
„Kõik on kõigega seotud” kehtib meie töös saja-protsendiliselt. Filmi õnnestumine sõltub koostööst Võru  linnakodanikega. Sellepärast oleme ääretult tänulikud igale ühele, kes meiega nõustub jagama oma vaatenurka, kelle nägu ja sõna võib  nii mõnigi kord hoopis kaadri taha jääda, kuid kelle otsus oma  mälestusi ja elupilte  jagada oluliselt  mõjutab filmitegijate töö tulemust.
Ühe dokfilmi tootmist võib julgelt võrrelda nii maavara kaevandamise kui luule loomise laadiga: „ ...tuhat tonni tuhnid läbi toorsõnamaaki, enne kui ainsama sõna säält saad.”(Tsitaat pärineb V. Majakovski  luuletusest „Kõnelus luulest rahandusinspektoriga.”)

Filmi „Kõik sündü Võrol” rahastajateks on tänini olnud Võru linn ja Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp. Otsime ka teisi lisaallikaid. Ja muidugi oleme tänulikud igale  linnakodanikule, kelle mälestus, arvamus, pilt või videolõik filmi sisu  rikastab.
 

              Silvi Jansons
              filmi produtsent
MTÜ Papa Kreutzwaldi Õueteater  juhatuse liige